Relatietherapie

Welke 'relaties' worden in deze praktijk behandeld

  • Partner relaties.
  • Ouder - kind relaties, opvoedkundige problematiek.
  • Ouder - kind relaties, contact tussen ouder en volwassen kind. In dit contact is het nooit de bedoeling dat de ouder(s) schuldig verklaard worden aan situaties uit het verleden. Wel kunnen ouders, na overleg, ingezet worden om te helpen bij het verwerkingsproces van hun kind. Dit werkt helend naar beide kanten.
  • (On)Volledige gezinnen.
  • Samengestelde gezinnen.
  • Andere familie relaties, tussen twee of meerdere personen.
  • Werkgever - werknemer arbeidsrelaties.
"de diepste drijfveer in relaties is dat de mens gekend wil worden"

Wat is 'neurotische partnerkeuze'

Onze partnerkeuze wordt onbewust bepaald door alles wat wij in ons leven hebben meegemaakt. Vooral vanuit de periode waarin we het meest basaal gevormd zijn: onze jeugd. Wij hebben allemaal nog 'iets in te halen' en/of 'iets af te maken'. Daar is op zich niets mis mee en dat kan ook heel goed in een relatie, mits het open ligt en voor beide partners zichtbaar is. De moeilijkheid is echter dat deze zaken verborgen zijn in ons onderbewuste en dat die, zonder dat we het zelf in de gaten hebben, onze keuzes en ons voelen, denken en doen kleuren. Juist en vooral binnen relaties!

Klimt kus, Praktijk voor relatie- en hypnotherapie Almere

Relatietherapie als persoonlijke groeimogelijkheid

Relatietherapie is voor sommige mensen een te zwaar woord. Je kunt het ook relatiecoaching noemen. Waar het om gaat is dat je er iets aan hebt en dat kan heel goed, want: "Alles wat zich voordoet in ons leven is een kans om te groeien". Dat geldt met name voor onze relaties. Soms zijn de tegenstellingen en de conflicten zo groot in een relatie, dat de beide partners denken dat deze niet overbrugbaar zijn en dat ze dus niet bij elkaar passen.
Nader onderzoek leert vaak dat ze juist heel goed bij elkaar passen en dat ze heel veel van elkaars aanwezigheid kunnen leren en genieten. Voorwaarde is wel dat ze op een andere manier naar zichzelf, naar elkaar en naar het leven gaan kijken. Dat kan verbazende persoonlijke verandering en groei opleveren, die je zonder (die) partner nooit bereikt zou hebben. Relatietherapie kan bijdragen aan persoonlijk inzicht, aan inzicht in de combinatie van de specifieke personen en aan het ont-wikkelen van nieuwe vaardigheden. Vaardigheden die je in kunt zetten, niet alleen binnen een relatie, maar in alle contacten met de hele wereld.

Communicatie

Vaak krijg ik te horen: "In de basis hebben we wel een goede relatie, maar onze communicatie loopt niet goed".
Alsof de communicatie een invloed zou zijn van buitenaf, waar je geen controle over hebt.
Jij maakt zèlf de communicatie en dus kan jij zelf ook kan werken aan de vraag: "Wat in jou maakt dat jij op die specifieke wijze communiceert?" Er zijn systemen en wetmatigheden te onderscheiden in communicatie, maar hoe jij die toepast of achterwege laat, bepaalt het uiteindelijke resultaat.
Hoe mooi kan het zijn als partners leren om elkaar te helpen in het omgaan met communicatie, in het omgaan met elkaar, in plaats van elkaar af te rekenen op de vergissingen en onhandigheden!