Praktische informatie

Alle praktische informatie die je nodig hebt vind je hier.

Tarief

• Sessieduur 1,5 uur
• Individuele sessie €   95,- incl. BTW
• Meer personen, relatietherapie,
  gezinstherapie
€ 135,- incl. BTW
• Betaalwijze Contant, tevens mogelijkheid tot internetbankieren

 

Er is geen wachtlijst, dus je kunt op korte termijn geholpen worden. Neem daarom contact met mij op om een afspraak te maken.

Te bereiken

Behandeling op afspraak
09:00 – 21:00

Telefonisch contact
09:00 – 21:00

Direct telefonisch contact
08:00 – 09:00

Geen gehoor? A.u.b. voicemail inspreken.

Registraties

Beroepsvereniging NBVH lidnummer 04058R, Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten.
Koepel SRBAG registratienummer 112966,
Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg.
AGB code/zorgverlenersnummer 90-030198
AGB praktijkcode 90-015962

Vergoeding basisverzekering

Relatietherapie wordt niet vergoed uit de basisverzekering. Alternatieve psychotherapeuten worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Het vergoedingenstelsel in Nederland heeft te lijden onder de bezuinigingsmaatregelen. Met ingang van 01-01-2014 zijn er nieuwe criteria over welke psychische klachten nog in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Waar je eerder nog tegen betaling van de eigen bijdrage behandeld kon worden door een GGZ instelling of door een BIG geregistreerde therapeut, is de kans groot dat je hooguit voor gedeeltelijke vergoeding uit de aanvullende verzekering in aanmerking komt.

Vergoeding aanvullende verzekering

Deze praktijk is bij de verzekeraars geregistreerd onder de noemer hypnotherapie, onder alternatieve/complementaire therapie of onder natuurgeneeswijzen. Deze omschrijving verschilt per verzekeraar. Wanneer je een aanvullende verzekering hebt en ook nog het juiste pakket, dan heb je kans dat jouw verzekeraar een deel van de kosten vergoedt. Meestal komt dat neer op een gedeelte van de kosten per sessie, met een maximum aantal sessies.

Informeer dus goed, want er zijn grote verschillen tussen de verzekeraars en de telefonistes zijn vaak niet goed op de hoogte. Wanneer er vergoed wordt is de voorwaarde van de verzekeraars dat de praktijk is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging. Deze praktijk is aangesloten bij de NBVH en bij de koepel SRBAG. De verzekeraar vraagt ook naar de AGB code.

Is er geen of weinig vergoeding mogelijk? Is de oplossing dan om maar door te leven, met klachten die eigenlijk behandeld kunnen worden? Gun jezelf (en daardoor vaak ook je gezin) de juiste kwaliteit van leven! Wanneer de financiën jouw therapie in de weg staan, nodig ik je uit om met een creatief voorstel te komen, hoe we dit samen op kunnen lossen.

Vergoeding - bijdrage door werkgever

Soms zijn werkgevers bereid om een bijdrage te leveren aan de therapiekosten.

Therapie kan bijdragen aan het voorkomen en/of verkorten van ziekteuitval en het op peil houden van de productiviteit van de werknemer. Sommige werkgevers zijn slim genoeg om die kosten/baten analyse te maken. Ik heb daar wisselende ervaringen mee, waaronder enkele hele goede, dus het is het proberen waard. Zonodig kunnen we samen met jouw werkgever overleggen wat de mogelijkheden zijn. Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim. Ook als de werkgever financieel investeert in jouw genezing is overleg over de inhoud van jouw problemen, tussen werkgever en therapeut, alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de cliënt.